AVG

I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon
De verantwoordelijke persoon in de zin van de basisverordening gegevensbescherming en andere nationale gegevensbeschermingswetten van de lidstaten, evenals andere voorschriften inzake gegevensbescherming, is:

Ruhr Tourismus GmbH
Centroallee 261
46047 Oberhausen
Duitsland
Tel.: 0208-89959100
E-Mail: info@ruhr-tourismus.de
Website: www.ruhr-tourismus.de

II. I. Naam en adres van de verantwoordelijke persoon dataveiligheid.
Aanspreekpunt en verantwoordelijke mbt. dataveiligheid

Dr. Ralf W. Schadowski
ADDAG GmbH & Co KG

Straßburger Straße 121
52070 Aachen
Duitsland
Tel.: +49241446880
E-Mail:
Website: www.addag.de

III. Algemene informatie omtrent gegevensverwerking

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
In principe verwerken wij persoonlijke gegevens van onze gebruikers alleen voor zover dit noodzakelijk is om een goed functionerende website en onze inhoud en services te bieden. De verwerking van persoonlijke gegevens van onze gebruikers vindt regelmatig plaats met toestemming van de gebruiker. Een uitzondering is van toepassing op gevallen waarin voorafgaande toestemming om feitelijke redenen niet kan worden verkregen en de verwerking van de gegevens wettelijk is toegestaan.

2.Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Voor zover we de toestemming van de betrokkene verkrijgen voor de verwerking van persoonsgegevens, artikel 6 par. 1 lit. een algemene EU-verordening gegevensbescherming (AVG) als rechtsgrondslag. Bij de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een contract waarbij de betrokkene partij is, wordt artikel 6, lid 1 verlicht. b DSGVO als juridische basis. Dit geldt ook voor verwerkingshandelingen die nodig zijn om precontractuele acties uit te voeren. Voor zover de verwerking van persoonsgegevens vereist is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die aan ons bedrijf is onderworpen geldt, artikel 6, lid 1 lit. c DSGVO als juridische basis. Als verwerking nodig is om de legitieme belangen van ons bedrijf of een derde partij te beschermen en als de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene niet prevaleren boven het eerste belang, artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO als juridische basis voor verwerking.

3. Gegevensverwijdering en opslagduur
De persoonlijke gegevens van de betrokkene worden verwijderd of geblokkeerd zodra het doel van de opslag is vervallen. Bovendien kan dergelijke opslag door de Europese of nationale wetgever worden voorzien in EU-verordeningen, wetten of andere voorschriften waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen. Blokkering of verwijdering van de gegevens vindt ook plaats wanneer een door de genoemde normen voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, tenzij er behoefte is aan verdere opslag van de gegevens voor het sluiten van een contract of de uitvoering van het contract.

IV. Ter beschikking stellen van de website en aanmaken van logbestanden

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.
Elke keer dat onze website wordt bezocht, verzamelt ons systeem automatisch gegevens en informatie van het computersysteem van de aanroepende computer.
De volgende gegevens worden hier verzameld:

 1. Informatie over het gebruikte browsertype en de gebruikte versie
 2. Het besturingssysteem van de gebruiker
 3. IP-adres van de gebruiker
 4. Datum en tijd van de registrering
 5. Websites die het systeem van de gebruiker naar onze website leiden.
 6. Websites, die door het systeem van de gebruiker via onze website aangeroepen kunnen worden.

De data worden enveneens in de logfiles van ons syseem opgeslagen. Een opslag van deze gegevens samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruiker vindt niet plaats.

2. Hosting
De hostingdiensten die wij gebruiken, bieden de volgende diensten: Infrastructuur- en platformservices, computercapaciteit, opslag- en databaseservices, beveiligingsservices en technische onderhoudsdiensten die we gebruiken om deze online service te gebruiken.
Hier verwerken wij, of onze hostingprovider, inventarisatiegegevens, contactgegevens, inhoudsgegevens, contractgegevens, gebruiksgegevens, meta en communicatiegegevens van klanten, geïnteresseerde partijen en bezoekers van dit online aanbod op basis van onze legitieme belangen in een efficiënte en veilige aanbieding van dit online aanbod volgens Artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO i.V.m. Artikel 28 DSGVO (sluiting van contract voor contractverwerking).

3. Rechtsgrondslag mbt data-verwerking.
De wettelijke basis voor de tijdelijke opslag van gegevens en logbestanden is artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4. Doel van de data-verwerking.
De tijdelijke opslag van het IP-adres door het systeem is noodzakelijk om de levering van de website aan de computer van de gebruiker mogelijk te maken. Om dit te doen, moet het IP-adres van de gebruiker worden bewaard gedurende de duur van de sessie. Opslag in logbestanden wordt gedaan om de functionaliteit van de website te waarborgen. Bovendien worden de gegevens gebruikt om de website te optimaliseren en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen. Een evaluatie van de gegevens voor marketingdoeleinden vindt niet plaats in deze context. Voor deze doeleinden is ons rechtmatig belang in de verwerking van gegevens volgens artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

5. Duur opslag data.
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. In verband met registratie van data ter beschikbaarstelling van de website, is dit het geval, wanneer de betreffende zitting geeindigd is. In het geval van het opslaan van de gegevens in logbestanden, is dit het geval na niet meer dan zeven dagen. Een extra opslag is mogelijk. In dit geval worden de IP-adressen van de gebruikers verwijderd of vervreemd, zodat een toewijzing van de bellende client niet langer mogelijk is.

6. Oppositie en verwijdermogelijkheid
Het verzamelen van gegevens voor het aanbieden van de website en het opslaan van de gegevens in logbestanden is essentieel voor de werking van de website. Er is dus geen van de kant van de gebruiker geen weerwoord mogelijk.

V. Gebruik van cookies

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.
Onze website gebruikt cookies Cookies zijn tekstbestanden die zijn opgeslagen in de internetbrowser of de internetbrowser op het computersysteem van de gebruiker. Wanneer een gebruiker een website bezoekt, kan een cookie worden opgeslagen in het besturingssysteem van de gebruiker. Deze cookie bevat een karakteristieke tekenreeks waarmee de browser uniek kan worden geïdentificeerd wanneer de website wordt heropend.
Wij gebruiken cookies om onze website gebruiksvriendelijker te maken. Sommige elementen van onze website vereisen dat de bellende browser wordt geïdentificeerd, zelfs na een pagina wisseling.
IDe volgende gegevens worden opgeslagen en verzonden naar de cookies:

 1. Taalinstellingen
 2. Log-In-Informatie
 3. Levering van de “juiste” website (radrevier.ruhr, industriekultur.ruhr, ruhr-tourismus.de)

Daarnaast gebruiken we cookies op onze website die een analyse van het surfgedrag van gebruikers mogelijk maken. Op deze manier kunnen de volgende gegevens worden verzonden:

 1. Ingevoerde zoekwoorden
 2. Aantal hits pagina.
 3. Gebruik van websitefuncties

De gegevens van de op deze manier verzamelde gebruikers worden geanonimiseerd door technische voorzorgsmaatregelen. Daarom is een toewijzing van de gegevens aan de bellende gebruiker niet langer mogelijk. De gegevens worden niet samen met andere persoonlijke gegevens van de gebruikers opgeslagen.
Bij het bezoeken van onze website worden gebruikers geïnformeerd door een informatiebanner over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en verwezen naar dit privacybeleid.
Bij toegang tot onze website wordt de gebruiker geïnformeerd over het gebruik van cookies voor analysedoeleinden en wordt zijn toestemming voor de verwerking van de in dit kader gebruikte persoonsgegevens verkregen. In dit verband is er ook een verwijzing naar dit privacybeleid.

2. Rechtsgrondslag mbt data-verwerking.
De rechtsgrondslag voor de verwerking van persoonsgegevens met behulp van technisch noodzakelijke cookies is artikel 6, lid 1, aangestoken. f DSGVO. Wettigheid waarop data-verwerking plaatsvind is toestemming van de gebruiker Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

3. Doel van de data-verwerking.
Het doel van het gebruik van technisch noodzakelijke cookies is om het gebruik van websites voor gebruikers te vergemakkelijken. Sommige functies van onze website kunnen niet worden aangeboden zonder het gebruik van cookies. Hiervoor is het noodzakelijk dat de browser wordt herkend, zelfs na een pagina-wissel.
We hebben cookies nodig voor de volgende toepassingen:

 1. boekingsproces
 2. Overdracht van taalinstellingen
 3. Onthoud trefwoorden

De gebruikersgegevens die worden verzameld door middel van technisch noodzakelijke cookies, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen te maken.
Het gebruik van de analysecookies is bedoeld om de kwaliteit van onze website en de inhoud ervan te verbeteren. Via de analysecookies leren we hoe de website wordt gebruikt en kunnen we ons aanbod constant optimaliseren. Bovendien betekent het gebruik van cookies dat de geselecteerde URL wordt weergegeven met het juiste logo voor de startpagina en de bijbehorende inhoud.
Voor deze doeleinden ligt ook ons rechtmatig belang bij de verwerking van persoonsgegevens overeenkomstig artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO.

4) Duur van opslag-, bezwaar- en verwijderingsmogelijkheden
Cookies worden op de computer van de gebruiker opgeslagen en door deze aan onze website verzonden. Daarom hebt u als gebruiker volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen in uw internetbrowser te wijzigen, kunt u het verzenden van cookies deactiveren of beperken. Reeds opgeslagen cookies kunnen op elk moment worden verwijderd. Dit kan ook automatisch worden gedaan Als cookies zijn uitgeschakeld voor onze website, is het misschien niet mogelijk om alle functies van de website volledig te gebruiken.

VI. Nieuwsbrief

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.

Op onze website kunt u zich abonneren op een gratis nieuwsbrief. De gegevens van het invoerformulier worden naar ons verzonden wanneer u zich registreert voor de nieuwsbrief. Hierbij handelt het om:

 1. IP-Adres van de oproepende PC
 2. Datum en tijd van de registrering
 3. E-Mail van de besteller

Voor de verwerking van de data word in het kader van het verzendproces om uw toestemming gevraagd en op de AVG-verklaring gewezen. We gebruiken rapidmail om onze nieuwsbrief te verzenden en analyseren Uw gegevens worden daarom doorgestuurd naar rapidmail GmbH. Het is de dienstverleners verboden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verzenden van de nieuwsbrief. Het doorgeven of verkopen van uw gegevens is niet toegestaan aan rapidmail GmbH. rapidmail is een Duitse, gecertificeerde nieuwsbriefsoftwareprovider, die zorgvuldig is geselecteerd aan de hand van de vereisten van de DSGVO en de BDSG. U kunt te allen tijde uw toestemming voor de opslag van de gegevens en het gebruik ervan voor nieuwsbriefuitzending intrekken, bijvoorbeeld via de link afmelden in de nieuwsbrief.

Newsletter-Tracking
De nieuwsbrieven van Ruhr Tourismus GmbH bevatten zogenaamde telpixels. Een telpixel is een miniatuurafbeelding die is ingesloten in dergelijke e-mails die in HTML-indeling worden verzonden om logboekregistratie en analyse van logbestanden mogelijk te maken. Dit maakt een statistische evaluatie mogelijk van het succes of falen van online marketingcampagnes. Op basis van de ingebouwde pixel kan Ruhr Tourismus GmbH detecteren of en wanneer een e-mail is geopend door een betrokkene en welke links in de e-mail toegankelijk zijn voor de betrokken persoon.
Dergelijke persoonlijke gegevens die worden verzameld via de telpixels in de nieuwsbrieven worden door de controller opgeslagen en geëvalueerd om de levering van nieuwsbrieven te optimaliseren en de inhoud van toekomstige nieuwsbrieven beter af te stemmen op de belangen van de betrokkene. Deze persoonlijke gegevens worden niet bekendgemaakt aan derden. Betroffen personen kunnen op elk moment de afzonderlijke toestemmingsverklaring herroepen die via de double-opt-in procedure is gedaan. Na anulering worden deze persoonlijke gegevens door de controller verwijderd. Een annulering van de ontvangst van de nieuwsbrief, betekent voor Ruhr Tourismus GmbH, automatisch een herroeping aan.

2. Rechtsgrondslag mbt data-verwerking.
Wettigheid waarop data-verwerking plaatsvind is toestemming van de gebruiker Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

3. Doel van de data-verwerking.
De verzameling van het e-mailadres van de gebruiker dient om de nieuwsbrief te bezorgen.

4. Duur opslag data.
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Het e-mailadres van de gebruiker wordt daarom opgeslagen zolang het abonnement op de nieuwsbrief actief is.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid
Abonnement op de nieuwsbrief kan op elk moment door de betreffende gebruiker worden beëindigd. Voor dit doel is er een overeenkomstige link in elke nieuwsbrief.

VII. E-Commerce

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.
Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid om te boeken, onder specificatie van pakketreizen voor persoonlijke gegevens, tickets (musea of vergelijkbaar) of zogenaamde ervaringsmodules (bustours, rondleidingen, enz.) De gegevens worden ingevoerd in een formulier en naar ons verzonden en opgeslagen. Voor het verwerken van de bestelling / boeking worden de gegevens verzonden naar my.IRS GmbH, Dornierstr. 4, 82178 Puchheim. De volgende gegevens worden verzameld tijdens het registratieproces:

 • Geslacht M/V)
 • Naam
 • Voornaam:
 • Adres (Straat postcode, plaats)
 • E-Mail:
 • in enkele gevallen (WelcomeCard Ruhr) Geb. Datum

Wanneer (online) betalingen met creditcard of PayPal worden gedaan, worden uw creditcardgegevens (MasterCard, VISA, American Express, AmEx, kaartnummer, chequenummer en vervaldatum) geregistreerd bij DataTrans, Kreuzbühlstraße 26, CH-8008 Zürich, en alleen voor de bedrijven die betrokken zijn bij het betalingsproces. doorgegeven. Opslag van credit card gegevens zal door ons niet optreden.
In (online) Betaling via automatische incasso van uw account informatie aan EVO Payments International GmbH, Elsa Brandström-Str zijn. 10-12, 50668 Keulen voorbij. Daarnaast zijn de accountgegevens voor het automatische incassosysteem bij myIRS GmbH, Dornierstr. 4, 82178 Puchheim. Opslag van credit card gegevens zal door ons niet optreden.

De webmaster heeft op deze website komponenten van de diensten van PayPal geïntegreerd. PayPal is een online betalingsdienstaanbieder. Betalingen worden gedaan via zogenaamde PayPal-accounts, dit zijn virtuele privé- of zakelijke accounts. Bovendien heeft PayPal de mogelijkheid om virtuele betalingen via creditcards te verwerken als een gebruiker geen PayPal-account heeft. Een PayPal-account wordt beheerd via een e-mailadres, daarom is er geen klassiek accountnummer. PayPal maakt het mogelijk om online betalingen te verrichten aan derden of om betalingen te ontvangen. PayPal neemt ook de functies van beheer over en biedt kopersbescherming services.<br/> De Europese werkmaatschappij van PayPal is PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Luxemburg.

Als de betrokkene tijdens de bestelprocedure in onze online winkel “PayPal” selecteert als betalingsoptie, worden de gegevens van de betrokkene automatisch naar PayPal verzonden. Door deze betalingsoptie te selecteren, stemt de betrokkene in met de overdracht van persoonsgegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen.<br/> De persoonlijke gegevens die naar PayPal worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, e-mailadres, IP-adres, telefoonnummer, mobiel telefoonnummer of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van betalingen. Voor de uitvoering van de koopovereenkomst zijn ook dergelijke persoonsgegevens nodig, die in verband staan met de betreffende bestelling.

Het doel van de verzending van de gegevens is betalingsverwerking en fraudepreventie. De controller verstrekt PayPal persoonlijk identificeerbare informatie, met name als er een rechtmatig belang bij de overdracht is. De persoonlijke gegevens die worden uitgewisseld tussen PayPal en de controller, kunnen door PayPal worden overgedragen aan kredietbeoordelingsbureaus. Deze verzending is gericht op de identiteits- en kredietcontrole.

PayPal kan persoonlijke gegevens verstrekken aan gelieerde ondernemingen en serviceproviders of onderaannemers, voor zover dit noodzakelijk is om aan haar contractuele verplichtingen te voldoen of om de gegevens verwerkt moeten worden.
De betrokkene heeft de mogelijkheid om op elk moment de toestemming voor de verwerking van persoonlijke gegevens tegen PayPal in te trekken. Een annulering heeft geen effect op persoonsgegevens die moeten worden verwerkt, gebruikt of verzonden voor (contractuele) betalingsverwerking.
De geldende ddataverwerkings voorschriften van PayPal kunnen worden gedownload via https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full.

SLL-encryptie

Deze website gebruikt om veiligheidsredenen en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud, zoals bestellingen of verzoeken die u ons stuurt, een SSL of. TLS-codering. U kunt een gecodeerde verbinding herkennen door de adresregel van de browser te wijzigen van “http: //” in “https: //” en het vergrendelingssymbool in uw browser.
Als SSL- of TLS-codering is ingeschakeld, kunnen de gegevens die u bij ons indient, niet door derden worden gelezen.

Als u na het sluiten van een op vergoedingen gebaseerd contract verplicht bent om ons uw betalingsgegevens te verstrekken (zoals bankkaart- of automatische incasso-gegevens), dan is deze informatie vereist voor nog openstaande betaling. Betalingstransacties via het gebruikelijke betaalmiddel (Visa / MasterCard, automatische incasso) worden uitsluitend via een gecodeerde SSL- of TLS-verbinding uitgevoerd. In het geval van gecodeerde communicatie kunnen uw betalingsgegevens die u ons verstrekt niet door derden worden gelezen.

Uw persoonlijke gegevens worden ook doorgestuurd naar de respectievelijke serviceproviders (bijvoorbeeld accommodatieproviders, providers van modulaire adventures). Het is de dienstverleners verboden uw gegevens te gebruiken voor andere doeleinden dan het verwerken van de boeking. Elke overdracht of verkoop van uw gegevens is niet toegestaan aan de serviceproviders.

2. Rechtsgrondslag mbt data-verwerking.
De verzamelde gegevens dienen voor de uitvoering van een contract waarvan de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, dus een extra wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO.

3. Doel van de data-verwerking.
Inlichtingen omtrent de data van de gebruiker zijn noodzakelijk omtrent het naleven van het verdrag met de gebruiker of voor het ten uitvoerleggen van vooronderzoek.

4. Duur opslag data.
De data worden gewist, zo gauw als het wettelijk voor het nakomen van het contract niet meer noodzakelijk is ze te bewaren.

VIII. Contactformulier en e-mai

5. Beschrijving en omvang dataverwerking.

Op onze website vind u een contactformulier, wat u kunt gebruiken om contact op te nemen. Als een gebruiker deze optie waar, worden de gegevens die in het formulier zijn ingevoerd, naar ons verzonden en opgeslagen. Deze data zijn:

 • Naam
 • Voornaam:
 • Email
 • Telefoon
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Land
 • Opmerking

Op het moment van verzending van het bericht werden daarmee ook de volgende data opgeslagen:

 1. IP-adres van de gebruiker
 2. Datum en tijd van de registrering

Voor de verwerking van de data word in het kader van het verzendproces om uw toestemming gevraagd en op de AVG-verklaring gewezen.
Als alternatief kunt u ook contact opnemen via het bekende e-mailadres. In dit geval worden de met de e-mail meegestuurde en betrokken persoonsgegevens van de gebruiker opgeslagen.
In dit verband worden uw data niet verder gegeven aan derden. De data worden uitsluitend voor de verwerking van het gesprek gebruikt.

6. Rechtsgrondslag mbt data-verwerking.
Wettigheid waarop data-verwerking plaatsvind is toestemming van de gebruiker Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO.

7. Doel van de data-verwerking.
De verwerking van de persoonlijke gegevens uit het formulier dient alleen om het contact te verwerken. IIn het geval van contact via e-mail geeft ons dit ook het vereiste rechtmatige belang bij de verwerking van de gegevens.
De andere persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verwerkt, dienen om misbruik van het contactformulier te voorkomen en de veiligheid van onze informatietechnologiesystemen te waarborgen.

8. Duur opslag data.
De gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor het verzamelen. Voor de persoonlijke gegevens van het invoerformulier van het contactformulier en de gegevens die per e-mail zijn verzonden, is dit het geval wanneer het betreffende gesprek met de gebruiker is beëindigd. Het gesprek wordt beëindigd wanneer kan worden afgeleid uit de omstandigheden dat de relevante feiten definitief zijn opgehelderd.
De extra persoonlijke gegevens die tijdens het verzendproces worden verzameld, worden uiterlijk na zeven dagen verwijderd.

9. Oppositie en verwijdermogelijkheid
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als en indien, de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens. In zo'n geval kan het gesprek niet doorgaan. Hiertoe verklaart de gebruiker zijn herroeping op duidelijke wijze schriftelijk per e-mail. Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

IX. Overdracht van persoonlijke gegevens aan derden

1. Omvang van de verwerking van persoonsgegevens
Op onze website bieden we gebruikers de mogelijkheid, met het verstrekken van persoonlijke gegevens, om brochures te bestellen. De gegevens worden ingevoerd in een formulier en naar ons verzonden en opgeslagen. De gegevens worden ter verwerking verzonden naar my.IRS GmbH, Dornierstr. 4, 82178 Puchheim and to HID workshops Karthaus, Industriestraße 7, 48249 Dülmen.
Deze data zijn:

 • Naam
 • Voornaam:
 • Email
 • Telefoon
 • Straat en huisnummer
 • Postcode en woonplaats
 • Land

2.Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
De verzamelde gegevens dienen voor de uitvoering van een contract waarvan de gebruiker partij is of de uitvoering van precontractuele maatregelen, dus een extra wettelijke basis voor de verwerking van de gegevens is artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO.

3. Doel van de data-verwerking.
De verzameling van persoonlijke gegevens van de gebruiker dient om het gewenste brochuremateriaal te leveren

4. Duur opslag data.
De gegevens die u invoert in het invoerformulier blijven bij ons totdat u ons vraagt om deze te verwijderen, uw toestemming voor de opslag intrekt of het doel voor de gegevensopslag is weggelaten (bijvoorbeeld na voltooiing van uw aanvraag). Verplichte wettelijke bepalingen - met name retentieperioden - blijven onaangetast.

5. Oppositie en verwijdermogelijkheid
De gebruiker heeft te allen tijde de mogelijkheid zijn toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens in te trekken. Als en indien, de gebruiker per e-mail contact met ons opneemt, kan hij op elk moment bezwaar maken tegen de opslag van zijn persoonlijke gegevens.
Hiertoe verklaart de gebruiker zijn herroeping op duidelijke wijze schriftelijk per e-mail.
Alle persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen tijdens het contact worden in dit geval verwijderd.

X. Websiteanalysedienste

1. Beschrijving en omvang dataverwerking.
Deze website maakt gebruik van de functies van de webanalyseservice Google Analytics. Provider is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee u het gebruik van de website kunt analyseren. De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) wordt verzonden naar en opgeslagen door Google op servers in de Verenigde Staten.

2.Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens
Google Analytics-cookies worden opgeslagen op basis van artikel 6 par. 1 lit. f DSGVO. De webmaster heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren.

3. Doel van de data-verwerking.
De webmaster heeft een legitiem belang bij het analyseren van gebruikersgedrag om zowel zijn website als zijn advertenties te optimaliseren. U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

4. Oppositie en verwijdermogelijkheid
U kunt de installatie van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; Houd er echter rekening mee dat als u dit doet, u mogelijk niet de volledige functionaliteit van deze website kunt gebruiken. Bovendien kunt u voorkomen dat Google de gegevens verzamelt die door de cookie zijn gegenereerd en gerelateerd zijn aan uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres), evenals de verwerking van deze gegevens door Google door de browserplug-in te downloaden die beschikbaar is via de volgende link en installeer: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

5. Oppositie tegen gegevensverzameling
U kunt voorkomen dat uw gegevens door Google Analytics worden verzameld door op de volgende link te klikken. Er wordt een opt-out-cookie ingesteld om te voorkomen dat uw gegevens worden verzameld bij toekomstige bezoeken aan deze site: https://adssettings.google.com/anonymous?hl=de&sig=ACi0TChVmevmsGgtwDdljrftL3IiFgyMPAyXecL6tIHU9zVeljWkqh1qD-5CARUH0OE-Thkp3vUU6Sg4MHuYN_zyroCJUguOszFkkZeYsNRNyknLcVQIP0M. Raadpleeg het Privacybeleid van Google voor meer informatie over het gebruik van gebruikersgegevens in Google Analytics: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de.

XI. Google-Adwords

1. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords
De webmaster heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google AdWords is een internetadvertentieservice waarmee adverteerders zowel Google als Google Netwerk-zoekmachine resultaten kunnen uitvoeren. Google AdWords staat een adverteerder toe om zoekwoorden in te stellen die alleen een advertentie in de zoekresultaten van Google weergeven wanneer de zoekmachine een zoekwoordgerelateerd zoekresultaat ophaalt. In het Google Netwerk worden advertenties gedistribueerd op actuele webpagina's met behulp van een geautomatiseerd algoritme en volgens vooraf gedefinieerde trefwoorden.
De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Het doel van Google AdWords is om onze website te promoten door op interesses gebaseerde advertenties weer te geven op websites van derden en in de zoekresultaten van de zoekmachine van Google en door advertenties weer te geven op onze website.
Als een betrokkene via een Google-advertentie op onze website arriveert, wordt een zogenaamde conversiecookie door Google opgeslagen in het informatietechnologiesysteem van Google. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Een conversiecookie vervalt na dertig dagen en wordt niet gebruikt om het gegevenssubject te identificeren. Over de conversiecookie is, als de cookie nog niet is verlopen, nagegaan of bepaalde subpagina's, zoals het winkelwagentje van een online winkelsysteem, op onze website zijn geopend. Met de conversiecookie kunnen zowel wij als Google begrijpen of een betrokken persoon die via een AdWords-advertentie naar onze website kwam inkomsten genereerde, dat wil zeggen een aankoop voltooide of annuleerde. De gegevens en informatie die door het gebruik van de conversiecookie worden verzameld, worden door Google gebruikt om bezoekersstatistieken voor onze website te maken. Deze bezoekstatistieken worden vervolgens door ons gebruikt om het totale aantal gebruikers te bepalen dat aan ons is verzonden via AdWords-advertenties, om het succes of de mislukking van elke AdWords-advertentie te bepalen en om onze AdWords-advertenties voor de toekomst te optimaliseren , Noch ons bedrijf, noch enige andere Google AdWords-adverteerder ontvangt informatie van Google die de betrokkene zou kunnen identificeren.
De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina's die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden.
De betreffende persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een conversiecookie instelt op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.
Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

2. Privacybeleid voor gebruik en gebruik van Google AdWords
De webmaster heeft Google AdWords geïntegreerd op deze website. Google-remarketing is een functie van Google AdWords waarmee een bedrijf advertenties kan laten zien aan internetgebruikers die eerder op de website van het bedrijf zijn geweest. Door de integratie van Google Remarketing kan een bedrijf gebruiksvriendelijke advertenties maken en zo internetgebruikers toestaan om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven.
De werkmaatschappij voor de diensten van Google AdWords is Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irland.
Het doel van Google Remarketing is om op interesses gebaseerde advertenties weer te geven. Met Google Remarketing kunnen we advertenties weergeven via het Google Netwerk of bekijken op andere websites die zijn afgestemd op de individuele behoeften en interesses van internetgebruikers.
Google Remarketing plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door de cookie in te stellen, kan Google de bezoeker van onze website herkennen als hij vervolgens websites belt die ook lid zijn van het advertentienetwerk van Google. Bij elk bezoek aan een website waarop de service van Google Remarketing die is geïntegreerd, identificeert de internetbrowser van de persoon zich automatisch met Google. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Google kennis over persoonlijke gegevens, zoals het IP-adres of het surfgedrag van de gebruiker, die Google onder meer gebruikt om interessegerelateerde advertenties weer te geven.
De conversie-cookie slaat persoonlijk identificeerbare informatie op, zoals de webpagina's die door de betreffende persoon zijn bezocht. Telkens wanneer u onze website bezoekt, worden uw persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, overgebracht naar Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonlijke informatie wordt door Google in de Verenigde Staten van Amerika opgeslagen. Google kan dergelijke persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, overdragen aan derden. De betreffende persoon kan op elk moment het instellen van cookies via onze website, zoals hierboven weergegeven, voorkomen door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser en is dus permanent in tegenspraak met de instelling van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Daarnaast kan een cookie die al is ingesteld door Google AdWords op elk gewenst moment worden verwijderd via de internetbrowser of andere softwareprogramma's.
Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid bezwaar te maken tegen op interesse gebaseerde advertenties van Google. Hiervoor moet de betrokken persoon toegang hebben tot de link www.google.com/settings/ads van elke internetbrowser die ze gebruiken en de gewenste instellingen daar opgeven.
Aanvullende informatie en het privacybeleid van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/.

XII. Social media-insluitsels

1.Privacybeleid voor inzet en gebruik van Facebook
De webmaster heeft op deze website komponenten van Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Met Facebook kunnen gebruikers van sociale netwerken privé-profielen maken, foto's uploaden en socialiseren via vriendschapsverklaringen
De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Personen die verantwoordelijk zijn voor de verwerking van persoonsgegevens, als een onderhavig persoon buiten de VS of Canada woont, zijn Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbor, Dublin 2, Ierland.
Elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Een overzicht van alle Facebook-plug-ins kan via https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE worden gedownload. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de knop “Vind ik leuk”, of als de persoon een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan de persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de persoon in kwestie en bewaart deze persoonlijke gegevens.
Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen worden door zich af te melden bij hun Facebook-account voor uitloggen van onze website.
Het gegevensbeleid gepubliceerd door Facebook, dat beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/ biedt informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Het legt ook uit welke opties Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar, die het mogelijk maken datatransmissie op Facebook te onderdrukken. Dergelijke toepassingen kunnen door de betrokkene worden gebruikt om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

2. Privacybeleid voor inzet en gebruik van Instagram
De webmaster heeft op deze website komponenten van de diensten van Instagram geïntegreerd. Instagram is een service die zich kwalificeert als een audiovisueel platform, waarmee gebruikers foto's en video's kunnen delen en die ook kunnen verspreiden naar andere sociale netwerken.
De werkmaatschappij van Instagram is Instagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo Park, CA, VS. Elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Facebook-onderdeel van Facebook om te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Facebook informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Facebook-onderdeel en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de Instagram-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan de persoonlijke Instagram-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Instagram.
Facebook ontvangt altijd informatie via de Facebook-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Facebook-component klikt of niet Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Facebook niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen worden door zich af te melden bij hun Facebook-account voor uitloggen van onze website.
Verdere informatie en het toepasselijke privacybeleid van Instagram zijn te vinden op https://help.instagram.com/155833707900388 en https://www.instagram.com/about/legal/privacy/ worden gedownload.

3. Privacybeleid voor inzet en gebruik van Pinterest
De webmaster heeft op deze website komponenten van de diensten van Pinterest Inc. geïntegreerd. Pinterest is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een op internet gebaseerde sociale ontmoetingsplaats, een online community die gebruikers in het algemeen in staat stelt om met elkaar te communiceren en interactief in virtuele ruimte te werken. Een sociaal netwerk kan dienen als een platform om meningen en ervaringen uit te wisselen, of laat de internetgemeenschap persoonlijke of zakelijke informatie verstrekken. Pinterest stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om beeldverzamelingen en enkelvoudige afbeeldingen te publiceren, evenals beschrijvingen op virtuele prikborden (zogenaamde pinnings), die op hun beurt kunnen worden gedeeld door andere gebruikers (zogenoemde repinnen) of waarop commentaar kan worden gegeven.
Het werkmaatschappij van Pinterest is Pinterest Inc., 808 Brannan St., San Francisco, CA 94103, VS.
Elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Facebook-component (Facebook plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Facebook Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Pinterest-onderdeel van Pinterest om te downloaden. Meer informatie omtrent Pinterest zijn via https://pinterest.com/ te downloaden. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Pinterest informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op Pinterest is ingelogd, herkent Pinterest bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Pinterest-onderdeel en door Pinterest toegewezen aan het respectieve Pinterest-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een Pinterest-knop activeert die op onze website is geïntegreerd, wijst Pinterest deze informatie toe aan het persoonlijke Pinterest-gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op.<br/> Pinterest ontvangt altijd informatie via de Pinterest-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Pinterest is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Pinterest-component klikt of niet Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Pinterest niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen worden door zich af te melden bij hun Pinterest-account voor uitloggen van onze website.<br/> Het privacybeleid gepubliceerd door Pinterest onder https://about.pinterest.com/privacy-policy geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Pinterest.

4. Privacybeleid voor inzet en gebruik van Twitter
De webmaster heeft op deze website komponenten van de diensten van Twitter. geïntegreerd. Twitter is een meertalige, openbaar beschikbare microblogdienst waarmee gebruikers zgn. Tweets kunnen plaatsen en verspreiden, die gelimiteerd zijn tot 280 tekens. Deze korte berichten zijn beschikbaar voor iedereen, inclusief niet-Twitter-abonnees. De tweets worden ook getoond aan de zogenaamde volgers van de betreffende gebruiker. Volgers zijn andere Twitter-gebruikers die de tweets van een gebruiker volgen. Met Twitter kun je ook een breed publiek aanspreken via hashtags, links of retweets.
Het werkmaatschappij van Twitter is Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, VS.
Elk bezoek aan een van de individuele pagina's van deze website, die wordt beheerd door de controller en waarop een Twitter-component (Twitter plug-in) is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Twitter Component zorgt voor een weergave van het bijbehorende Twitter-onderdeel van Twitter om te downloaden. Verdere informatie omtrent de Twitter-buttons vind u op https://about.twitter.com/de/resources/buttons. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt Twitter informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Het doel van de integratie van de Twitter-component is om onze gebruikers in staat te stellen de inhoud van deze website te verspreiden, om deze website in de digitale wereld te promoten en om onze bezoekersaantallen te vergroten.
Als de betrokkene tegelijkertijd op Twitter is ingelogd, herkent Twitter bij elk bezoek aan onze website door de betrokkene en gedurende de gehele duur van het respectieve verblijf op onze website, welke specifieke onderkant van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld via het Twitter-onderdeel en door Twitter toegewezen aan het respectieve Twitter-account van de betrokkene. Als de betrokken persoon een van de ITwitter-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, worden de gegevens en informatie die ermee wordt overgedragen, toegewezen aan het persoonlijke Twitter-gebruikersaccount van de betreffende persoon en opgeslagen en verwerkt door Twitter.
Twitter ontvangt altijd informatie via de Twitter-component dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene op Twitter is ingelogd en tegelijkertijd toegang heeft tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op de Twitter-component klikt of niet Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar Twitter niet gewenst is voor de betrokkene, kan deze de overdracht voorkomen worden door zich af te melden bij hun Twittert-account voor uitloggen van onze website. Het toepasselijke privacybeleid van Twitter staat onderhttps://twitter.com/privacy?lang=de .

5. Privacybeleid voor inzet en gebruik van YouTube
De webmaster heeft op deze website komponenten van de diensten van YouTube geïntegreerd. YouTube is een internetvideoportaal waarmee video-uitgevers gratis videoclips en andere gebruikers kunnen bekijken voor gratis weergave, beoordelingen en opmerkingen. YouTube staat de publicatie van alle soorten video's toe, zodat zowel complete film- en televisie-uitzendingen, maar ook muziekvideo's, trailers of zelfgemaakte video's via het internetportaal beschikbaar zijn. Het werkmaatschappij van YouTube is YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, VS YouTube, LLC is een dochteronderneming van Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.
Elk bezoek aan een van de pagina's van deze site die wordt beheerd door de webmaster en waarin een YouTube-component (YouTube-video) is opgenomen, zorgt ervoor dat de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van het onderwerp automatisch wordt weergegeven door het respectievelijke YouTube-component om een illustratie van het bijbehorende YouTube-onderdeel van YouTube te downloaden. Verdere informatie omtrent YouTube vind u op https://www.youtube.com/yt/about/de/. Als onderdeel van dit technische proces ontvangt YouTube en Google informatie over welke specifieke onderkant van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Als de betrokkene tegelijkertijd op YouTube is ingelogd, herkent YouTube door een subpagina te bellen met een YouTube-video, welke specifieke onderkant van onze website de getroffen persoon bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door Youtube en Google en toegewezen aan het betreffende YouTube/account van de betrokkene.
YouTube en Google ontvangen via de YouTube-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is aangemeld bij YouTube op het moment van toegang tot onze website; dit gebeurt ongeacht of de persoon op een YouTube-video klikt of niet. Als een dergelijke overdracht van deze informatie naar YouTube en Google niet gewenst is door de betrokkene, kan deze de verzending voorkomen door zich af te melden bij hun YouTube-account voordat onze website wordt gebeld. De voorschriften voor gegevensbescherming die zijn gepubliceerd door YouTube en in te zien op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ geven informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door YouTube en Google.

6. Privacybeleid voor het gebruik van Juicer
De webmaster heeft op deze website komponenten van de diensten van Juicer geïntegreerd. Het Juicer-systeem biedt de mogelijkheid om sociale media-activiteiten te spelen die zijn gebundeld in een sociale feed en deze te integreren als een sociale muur op de website. Hierbij is het mogelijk om bijdragen van Instagram, Twitter en tal van andere sociale mediakanalen te integreren op basis van hashtags of, als alternatief, om alle bijdragen van een account (Instagram, Twitter, etc.) op de sociale wall af te spelen. De sociale muur is voor iedereen toegankelijk, inclusief mensen die niet zijn ingelogd op Instagram, Twitter, etc. De werkmaatschappij van Juicer is Juicer.io, 1515 7th Street, # 424, Santa Monica, CA 90403.
Juicer en derden die met Juicer werken, zijn EU-DSGVO-conform. De GDPR is ontwikkeld om de gebruiker meer informatie te geven en gebruikersgegevens beter te beschermen. Juicer heeft nooit en zal nooit:  

 • persoonlijke informatie van gebruikers die de Juicer Feed (Social Wall) op een pagina bekijken, gebruiken of bewaren.
 • Juicer gebruikersinformatie behalve cookies die de gebruiker in staat stellen om het systeem beter te gebruiken, door te geven. Juicer verzamelt een minimum aan gegevens en behandelt het discreet alle soorten gegevens worden gedeeld met sociale netwerken. 

7. Privacybeleid voor inzet en gebruik van Vimeo
We kunnen de video's bekijken van het platform “Vimeo” van Vimeo Inc., Let op: Juridische afdeling, 555 West 18th Street New York, NY 10011, VS. Privacy Policy: https://vimeo.com/privacy. Wij willen erop wijzen, dat Vimeo Google Analytics kan inzetten en wijzen daartoe op privacy policy (https://www.google.com/policies/privacy) evenals de Opt-Out- mogelijkheden voorr Google-Analytics (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) of de instellingen van Google voor data/ en marketinggebruik. (https://adssettings.google.com/.).

XIII. Rechten van de betrokkene
Worden door u op personen betrokken gegevens verwerkt, zijn zij in deze betrokkene. DSGVO en u hebben de volgende rechten ten opzichte van de verantwoordelijke persoon:

1. Recht van toegang
U kunt de verantwoordelijke persoon vragen om te bevestigen dat persoonlijke gegevens over u door ons worden verwerkt. Als dergelijke verwerking beschikbaar is, kunt u bij de verantwoordelijke informatie vragen over de volgende informatie:

(1`) de doeleinden waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt;

(2)       de categorieën van persoonsgegevens die worden verwerkt;

(3)       de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonlijke gegevens met betrekking tot u zijn bekendgemaakt of nog worden bekendgemaakt;

(4)       de geplande duur van de opslag van uw persoonlijke gegevens of, indien specifieke informatie niet beschikbaar is, criteria voor het bepalen van de opslagduur;

(5)       het bestaan van een recht op rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens over u, een recht op beperking van verwerking door de voor de verwerking verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen dergelijke verwerking;

(6)       het bestaan van een recht op beroep bij een toezichthoudende autoriteit;

(7)      alle beschikbare informatie over de bron van de gegevens als de persoonsgegevens niet van de betrokkene worden verzameld;

(8)      het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering uit hoofde van artikel 22, leden 1 en 4, van de AVG en, althans in deze gevallen, zinvolle informatie over de betrokken logica, en de reikwijdte en de beoogde impact van dergelijke verwerking op de betrokkene.

U hebt het recht om informatie op te vragen over de vraag of uw persoonlijke informatie betrekking heeft op een derde land of een internationale organisatie. In dit verband kunt u de juiste garanties aanvragen in overeenstemming met. Art 46 GDPR in verband met de overdracht.

2. Recht op informatie
U hebt recht op rectificatie en / of aanvulling op de controller als de persoonsgegevens die u verwerkt onjuist of onvolledig zijn. De verantwoordelijke persoon moet de correctie onverwijld uitvoeren.

3. Recht op beperking van verwerking
U kunt de beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens vragen onder de volgende voorwaarden:

(1)       als u de nauwkeurigheid van uw persoonlijke informatie voor een bepaalde periode betwist, waardoor de controller de juistheid van uw persoonlijke informatie kan verifiëren;;

(2)       de verwerking onwettig is en u weigert de verwijdering van de persoonlijke gegevens en in plaats daarvan de beperking van het gebruik van de persoonlijke gegevens te eisen.

(3)       de verantwoordelijke voor de verwerking heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor verwerking, maar u hebt deze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen, of

(4)      als u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking op grond van artikel 21 (1) AVG en het is nog niet zeker of de legitieme redenen van de verantwoordelijke verantwoordelijk zijn opwegen tegen uw redenen.

Als de verwerking van persoonsgegevens aan u toevertrouwd beperkt is, mogen deze gegevens alleen worden gebruikt met uw toestemming of met het oog op het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims of het beschermen van de rechten van een andere natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van belangrijk openbaar belang van de Unie of een van de lidstaten verwerkt worden.
Als de beperking van de verwerking na de hierboven genoemd voorwaarden beperkt zijn, wordt u door de verantwoordelijke persoon op de hoogte gebracht voordat de beperking wordt opgeheven.

4. Recht op wissen

 1. Plicht om te wissen

U kunt eisen dat de controller uw persoonlijke gegevens onverwijld verwijdert en de controller moet die informatie onmiddellijk verwijderen als een van de volgende situaties waar is:

(1)       Uw persoonlijke gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins zijn verwerkt.

(2)       U herroept uw toestemming voor het verwerkingspareltje. Artikel 6 par. 1 lit. a of artikel 9 par. 2 lit. DSGVO en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking.

(3)       Overeenkomstig Artikel 21 lid 1 DSGVO dient u bezwaar in tegen de verwerking en er bestaan geen voorafgaande gerechtvaardigde redenen,voor de verwerking, of u legt een claim overeenkomstig. Artikel 21 lid 2 DSGVO tegen verwerking überhaupt.

(4)       Uw persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt.

(5) Het wissen van persoonsgegevens met betrekking tot u wordt vereist om te voldoen aan een wettelijke verplichting krachtens het Unierecht of het recht van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is.

(6) De persoonlijke gegevens betreffende u zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden op grond van artikel 8 (1) AVG.

 • Informatie aan derden

Als de verantwoordelijke persoon de persoonlijke gegevens over u openbaar heeft gemaakt en er is overeenkomstig artikel 17, lid 1, van de AVG neemt het passende maatregelen, inclusief technische middelen, om gegevenscontroleurs te informeren die de persoonsgegevens verwerken waarvan is vastgesteld dat ze zijn aangetast, rekening houdend met de beschikbare technologie en uitvoeringskosten Personen die verzoeken om verwijdering van alle links naar dergelijke persoonlijke gegevens of kopieën of replicaties van dergelijke persoonlijke gegevens.

 • uitzonderingen

Het recht om te wissen bestaat niet als de verwerking noodzakelijk is

(1)      om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;

(2) om te voldoen aan een wettelijke verplichting opgelegd door de wet van de Unie of van de lidstaten waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te voeren die in het algemeen belang is of in de uitoefening van openbaar gezag waardoor de voor de verwerking verantwoordelijke was;

 (3)      claims doen, uitoefenen of verdedigen.

5. Recht op informatie
Als u het recht op rectificatie, uitwissing of beperking van verwerking tot de verwerkingsverantwoordelijke hebt, is hij / zij verplicht om alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, op de hoogte te stellen van deze correctie of verwijdering van de gegevens of beperking van verwerking, tenzij: dit blijkt onmogelijk of gaat gepaard met een onevenredige inspanning.
IHet is het recht van de verantwoordelijke persoon om over deze ontvangers te worden geïnformeerd.

6. Recht op overdraagbaarheid van gegevens
U hebt het recht om persoonlijk identificeerbare informatie die u aan de controller verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat. Bovendien hebt u het recht om deze gegevens ongehinderd door te geven aan een andere persoon door de persoon die verantwoordelijk is voor het verstrekken van de persoonsgegevens, op voorwaarde dat:

(1) de verwerking geschied na toestemming volgens art. Artikel 6 par. 1 lit. een GDPR of artikel 9 par. 2 lit. een DSGVO of een contract volgens Artikel 6 par. 1 lit. b DSGVO en gebaseerd op

(2) de verwerking gebeurt op geautomatiseerde wijze.

Bij het uitoefenen van dit recht hebt u ook het recht om te verkrijgen dat uw persoonlijke gegevens met betrekking tot u rechtstreeks van de ene persoon naar de andere worden doorgegeven, voor zover dit technisch mogelijk is. Vrijheden en rechten van andere personen mogen hierdoor niet worden aangetast.
Het recht op gegevensportabiliteit is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die nodig zijn voor de uitvoering van een taak van algemeen belang of in de uitoefening van een aan de voor de verwerking verantwoordelijke gedelegeerde overheid.

7. Recht op inspraak
U hebt het recht om op elk moment, om redenen die voortkomen uit uw specifieke situatie, tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens, die op grond van artikel 6 par. 1 lit. e of f DSGVO neemt bezwaar te maken; dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.
De voor verwerking verantwoordelijke zal de persoonsgegevens van u niet langer verwerken tenzij hij overtuigende, legitieme gronden voor verwerking kan aantonen die zwaarder wegen dan uw interesses, rechten en vrijheden, of de verwerking met het oog op het afdwingen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
Als de persoonlijke gegevens met betrekking tot u worden verwerkt voor direct marketingdoeleinden, hebt u het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonlijke gegevens ten behoeve van dergelijke advertenties; dit is ook van toepassing op profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe mailings.
Als u bezwaar hebt tegen verwerking voor directmarketingdoeleinden, zullen uw persoonlijke gegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt.
Ongeacht richtlijn 2002/58 / EG hebt u de mogelijkheid, in het kader van het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, uw recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures die technische specificaties gebruiken.

8. Recht om de verklaring betreffende de toestemming voor gegevensbescherming in te trekken
U hebt het recht om uw verklaring voor gegevensbescherming op elk gewenst moment in te trekken. De intrekking van de toestemming heeft geen invloed op de wettigheid van de verwerking die op basis van de toestemming tot aan de intrekking is uitgevoerd.

9. Geautomatiseerde beslissing op individuele basis inclusief profilering
U hebt het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking - inclusief profilering - die rechtsgevolgen zal hebben of op vergelijkbare wijze op u van invloed is. Dit is niet van toepassing als de beslissing

(1) vereist is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en de verantwoordelijke,

(2) toegestaan is volgens de wetgeving van de Unie of de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is, en indien die wetgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en legitieme belangen te beschermen, of

(3) met uw uitdrukkelijke toestemming

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op speciale categorieën van persoonsgegevens op grond van artikel 9, lid 1 GDPR, tenzij artikel 9, lid 2, sub. a en g DSGVO van toepassing is en er zijn redelijke maatregelen genomen om de rechten en vrijheden en uw legitieme belangen te beschermen.
Met betrekking tot de in (1) en (3) bedoelde gevallen neemt de verantwoordelijke persoon passende maatregelen om de rechten en vrijheden en hun legitieme belangen, waaronder tenminste het recht op tussenkomst van een persoon door de voor de verwerking verantwoordelijke, te handhaven, om zijn / haar eigen positie kenbaar te maken en gehoord over aanvechten van het besluit.

10. Het recht tot beklag bij een toezichthoudende autoriteit
Onverminderd enig ander administratief of gerechtelijk rechtsmiddel, hebt u het recht om een klacht in bij een toezichthoudende autoriteit, met name in de lidstaat waar zij gevestigd is, op de werkplek of op de plaats van vermeende inbreuk, als u van mening bent dat de verwerking van de persoonsgegevens in strijd is met de AVG.
De toezichthoudende autoriteit waarbij de klacht is ingediend, stelt de klager in kennis van de status en de resultaten van de klacht, inclusief de mogelijkheid van een rechtsmiddel in de zin van artikel 78 van de AVG.